spot_img
HomeDebate të SigurisëVERIFIKOmeBurimin (#3): ÇKA ËSHTË SIGURIA KOMBËTARE?

VERIFIKOmeBurimin (#3): ÇKA ËSHTË SIGURIA KOMBËTARE?

#VERIFIKOmeBurimin (#3):
ÇKA ËSHTË SIGURIA KOMBËTARE?

👉 https://youtu.be/yNK64pvzMso?si=QS1ZZw4EzxtB5I1Q

Në videon e tretë të kësaj serie, flasim pë Sigurinë Kombëtare, konceptet, historikun, teoritë, praktikat.

Kryesisht për konceptet që kanë ndryshuar që nga Thonas Aquinas, por gjithsesi që prej Luftës Tridhjetë Vjeçare në Europë, Paqen e Vestfalisë, Hobbes, Mas Webber, Charles Tilly, Francis Fukuyama, Barry Buzan, Richard Ullman, “Shkolla e Kompenhagës”.

Siguria Kombëtare ndërlidhet me thelbin e shtetit, që është zbatimi.
Shtetet marrin vendime, nxjerrin politika, ligje e të ngjashme, por ato duhet të zbatohen. Aty mbetet thelbi i shtetit.
Nëse shteti nuk ka aftësi të zbatojë vendimet e veta, atëherë po flasim për nivel jo të garantuar të sigurisë kombëtare.

Derisa faktorët jo-njerëzor mbeten sfidues të sigurisë kombëtare po ashtu, barazvlefshëm.

 

spot_img

latest articles

explore more