spot_img
HomeBallkan

Ballkan

Operacionet Influencuese Ruse janë thelluar në dekadën e fundit

Fitorja e Pro-Rusit Pellegrini në Sllovaki është indikacion shumë negativ për unitetin e mëtejshëm të BE-së në raport me politikat neo-perandorake të Rusisë. Ndërhyrja dhe shtrirja e influencës ruse në Europë dhe në Ballkan është e vazhdueshme. Përfitimi i Rusisë nga vendimet dhe politikat e qeverive...

Russian Influence Operations deepened in last decade

Pro-Russian Pellegrini's victory in Slovakia is a very negative indication for further EU unity in relation to Russia's neo-imperial policies. The intervention and extension of Russian influence in Europe and the Balkans is continuous. The benefit of Russia from the decisions and policies of the governments...

NATO intervention against Serbia was necessary

  How many of you think about why NATO bombed Serbia in 1999? Or, better yet, think about what would have happened if NATO did not intervene against Serbia to stop the terrible war in Kosovo? Today, I wouldn't be even telling you that. All...

Intervenimi i NATO-s ndaj Serbisë ishte i domosdoshëm

https://www.youtube.com/watch?v=kQCwZkd4sPk Sa prej jush e mendojnë përse NATO bombardoi Serbinë në vitin 1999? Ose, thënë më mirë, mendojeni çka do të kishte ndodhur nëse NATO nuk do të intervenonte ndaj Serbisë për të ndalur luftën e tmerrshme në Kosovë? Sot, nuk do të isha as...

Kosova vuajti me shekuj, NATO ndaloi gjenocidin serb në Kosovë (Video)

https://youtu.be/TJGbdirCtw8?si=aMCCL0lTSxYp0siS Kosova vuajti me shekuj, NATO ndaloi gjenocidin serb në Kosovë https://youtu.be/TJGbdirCtw8?si=y6omo8jehA36sKG9   Po mos të ishte ndërhyrja e NATOs, Millosheviqi dhe Serbia do të vazhdonin planin e tyre për të shkatërruar e zhdukur tërë popullin e Kosovës. Kosova vuajti me shekuj nën pushtimin serb dhe bombardimi i...

Sektori i Sigurisë në Kosovë – një model i avancuar demokratik

https://youtu.be/wyDX284Y1vw Kosova ka institucionet e saj të sigurisë në model të avancuar demokracie. https://youtu.be/wyDX284Y1vw   Po flasim në këtë video për sektorin e sigurisë, nivelin e profesionalizmit, modelin, konceptin dhe mënyrën e të vepruarit në komunitet. Kosova ka ndërtuar standarde të lartë demokratike për institucionet e sigurisë. Ato janë gjithpërfshirëse,...